Potvrzeno! Jen diplom nestačí

17.06.2019

promo image

V Mladé frontě Dnes vyšel 24. 3. 2016 článek s tímto názvem. Personalisté i úspěšní manažeři se v něm shodují v tom, že při přijímání absolventů nerozhodují známky nebo snad červený diplom. Více je zajímá praxe během školy, znalost jazyků, nadšení pro obor, komunikační
a organizační dovednosti, atd.  

S tím vším souhlasím, pro mě jsou to také jedny z podstatných kritérií při hledání nových zaměstnanců.

Při čtení článku mě ale napadlo pár souvislostí. Všechno má více stránek a i v tomto by se měla najít rovnováha.

Jestliže studenti musí praxi dohánět zaměstnáním při studiu, jak moc času na studium mají? Já vím, mnohdy pracují z ekonomických důvodů. Myslím, že jen část se praxí připravuje na svoje budoucí povolání.

Přítel dcery studuje práva v Paříži a je překvapen, kolik času čeští studenti věnují práci při studiu. Říkal, že by si to nemohl dovolit, že musí nastudovat tolik literatury a napsat tolik prací, že by prostě neměl čas. Tam to řeší i půjčkami na studium.

Často v médiích slyším komentáře o tom, jak se snižuje úroveň českého školství, vzdělanost národa, kritizují se absolventi vysokých škol. Není to také trošku tím, že by se studenti měli mít možnost studiu více věnovat? Že by na ně společnost tlačila třeba zmíněnými články? Kromě toho v poslední době slyším, že jsou studenti spíše námezdními silami, pracují dlouho a jsou nedostatečně ohodnoceni, dělají práci, kterou nikdo jiný dělat nechce. Moc jim nikdo nic nevysvětluje, spíš na ně někdy i křičí, že nic neumí. Přinesou si z praxe opravdu znalosti a dobré pracovní návyky?

Četla jsem studii jedné české univerzity. Podle ní naše vysoké školy nepřipravují studenty na praktický život. Nespoléhají školy na firmy nebo studenty samotné? Zajímá je, jestli jsou studenti opravdu dobře připraveni na praktický život? Tlačí je něco, aby daly svým studentům více? Že by měly zařadit předměty jako komunikace, vedení lidí, prezentační dovednosti atd? Ani pro školy tato situace není do budoucna dobrá. Možná časem zjistí, že jim ujel vlak,
že studenti potřebují jiné znalosti a dovednosti a budou chtít studovat jinde.

Co kdyby to bylo takhle:

Kdyby studenti studovali, co je opravdu baví, kdyby motivem nebylo jen mít nějakou vysokou školu, protože je k tomu společnost nebo rodiče nutí. Potom by projevovali lépe to požadované nadšení a vášeň. 

Kdyby měly fakulty užší spolupráci s firmami a vnějším světem vůbec a zjistily by, co by dnes absolvent měl do praxe znát, aby byl úspěšný. A učily to.

Kdyby měli všichni zaměstnavatelé zájem studenty při praxi něco naučit, ne je jen využívat jako levnou pracovní sílu jako někteří.

Kdyby si studenti mohli na studium také vzít půjčku a školy a svých úspěchů by si více vážili.

Novinky na email