Jak přijmout kritiku?

05.07.2018

promo image

Přijmout kritiku není nikdy lehké. A je moc důležité, jak je formulovaná. Já mám raději výraz zpětná vazba. Tyto formy rozlišuji – zpětná vazba je vyjádření pocitu z chování někoho jiného a konstruktivní doporučení s cílem pomoci k pozitivní změně. Za kritiku považuji výčitku a spíše nediplomatickou komunikaci, která hrozí konfliktem. Myslím, že tyto formy by se měly rozlišovat. V soukromí, ale  obzvláště v zaměstnání, chceme-li budovat dobré vztahy a pozitivní atmosféru. 

Jak tedy přijmout kritiku? Požádat o formu konstruktivního feedbacku, o přijatelné vyjádření a vysvětlení. Potom za zpětnou vazbu poděkovat a přemýšlet o ní, o tom, proč přišla a co bych měla změnit. Nebránit se útokem.

Pokud si myslím, že jsem kritizována neprávem, požádala bych  o schůzku a bez emocí  bych řekla fakta svůj názor, fakta.  Důležité je nechat si nějaký čas  na rozmyšlenou, neřešit situaci unáhleně pod vlivem negativních emocí. 

Novinky na email