Jaká je role ženy v managementu

01.07.2018

promo image

V současnosti se mluví o dvou způsobech vedení lidí – managementu a leadershipu. Obojí je potřeba a prolínají se,  je důležité rozlišovat, kdy se který styl lépe hodí. Klasický managament vnímám jako více direktivní způsob vedení, tzv.“šéf má vždycky pravdu a chyby se dělat nesmí“, Ten já využívám v situacích, kdy je větší problém a všichni očekávají, že ho vyřeším.

Dnešní zaměstnanci jsou jiní než v minulosti. Hlavně mladá generace. Už nejsou motivovaní pouze penězi. Často mají dobré vzdělání, jsou sebevědomí, umí cizí jazyky, už nechtějí trávit většinu času v zaměstnání, chtějí se věnovat rodině a také sami sobě. Jsou ochotni více riskovat, mění snadněji zaměstnání, sledují rychlý technický vývoj. Dnes moc nejde lidi lámat a zaškatulkovávat, je třeba identifikovat jejich silné stránky a těch pro firmu i pro rozvoj zaměstnance využít. Ke spokojenosti  obou stran.

Tím vedoucím trendem vedení lidí je dnes spíše leadership. Vedení příkladem, využívání emocí, empatie, naslouchání, motivace, zpětná vazba, možnost učit se z chyb, spoluúčast všech zaměstnanců na výsledku, schopnost uznat vlastní chybu, přijmout jiný názor, dělat kompromisy. Je to způsob velmi efektivní,když se dělá dobře, ale energeticky a komunikačně velmi náročný.   Je dobré být flexibilní, kreativní, umět komunikovat, jednat s lidmi konstruktivně se vzájemným respektem. Já říkám, že nepotřebuji demonstrovat výhru nad někým, ale potřebuji se dostat k vytyčenému cíli. Zaměstnanci  velmi ocení, když cítí důvěru a mají prostor a čas realizovat úkol. A také zodpovědnost, jasný podíl na výsledku.

Myslím si, že ženy mají vlastnosti, které jsou pro vedení formou leadershipu velmi výhodné. Většinou umí naslouchat, neprosazují svůj názor za každou cenu, mají snahu se domluvit. Jsou empatické, citlivé. Neříkám, že muži tyto vlastnosti nemají a také vím, že se některé ženy bohužel snaží napodobovat muže a svoje ženské vlastnosti potlačují. Je to škoda, taková žena  ztrácí výhody, které od přírody mái.

Některé oblasti jdou naopak lépe mužům. A to je ideální situace, kdy žena ve vedoucí funkci může dát  prostor kolegovi. On to určitě ocení a respektuje ženu pro vlastnosti a dovednosti, které on sám nemá. Popsala jsem  vlastní zkušenost.         

Novinky na email